Imeaglú coiriúil, cad é an difríocht idir an dá cheann faoin IPC nó CrPC?


freagra 1:

Alt 503 de Chód Pionóis Indiach

503. Imeaglú coiriúil. - Duine ar bith atá ag bagairt dochar a dhéanamh do dhuine eile, dá cháil nó dá mhaoin, nó do dhuine nó do cháil duine a bhfuil suim ag an duine sin ann, agus é ar intinn é a chur ar an airdeall nó a chur faoi deara go ndéanfaidh sé gníomhartha Is imeaglú coiriúil é nach bhfuil oibleagáid dhlíthiúil air nó staonadh ó ghníomhartha a bhfuil an duine seo i dteideal go dlíthiúil chun a leithéid de bhagairt a sheachaint. Míniú: Tá bagairt sa chuid seo sárú a dhéanamh ar cháil duine éagtha a bhfuil suim ag an duine atá faoi bhagairt ann. Tá Figiúr A ag bagairt teach B a dhó le go gcuirfeadh B staonadh ó agra sibhialta a ionchúiseamh. Tá A ciontach i imeaglú coiriúil.

Alt 15 de Dhlí Conartha na hIndia 1872

15. Sainmhínítear "comhéigean". - Is éard is "éigeantas" ann gníomh a thoirmisctear le Cód Coiriúil Indiach (45 de 1860), nó coinneáil nó bagairt neamhdhleathach maoine a choinneáil chun aimhleasa aon duine, le hintinn duine a chríochnú. Bog comhaontú. - Is éard is "éigeantas" ann gníomh nó bagairt gnímh a thoirmisctear le Cód Pionóis Indiach (45 de 1860), nó coinneáil mídhleathach nó bagairt coinneála maoine chun aimhleasa duine, cibé, le hintinn go bhfuil sé neamhábhartha cibé an bhfuil Cód Pionóis Indiach (45 de 1860) i bhfeidhm san áit a gcuirtear an comhéigean i bhfeidhm nó nach bhfuil. Spreag léaráidí A ar bord loinge Shasana ar an mórmhuir B chun teacht ar chomhaontú trí ghníomh atá coibhéiseach le imeaglú coiriúil faoi Chód Pionóis na hIndia (45 de 1860). Ansin agairt A ar B as sárú conartha i gCalcúta. Ansin agairt A ar B mar gheall ar shárú conartha ag Calcúta. "D'úsáid A comhéigean cé nach cion coiriúil é a ghníomh faoi dhlí Shasana agus cé go raibh alt 506 de Chód Pionóis Indiach (45 de 1860) ag an am nó san áit a ndearnadh an gníomh Comhéigean a cuireadh i bhfeidhm cé nach raibh a ghníomh ina chion coiriúil faoi dhlí Shasana agus cé nach raibh alt 506 de Chód Pionóis Indiach (45 de 1860) i bhfeidhm ag an am nó san áit a ndearnadh an gníomh . "