Conas is féidir leat cur síos a dhéanamh ar an difríocht idir fiachas i gcoinne caipitil agus fiachas i gcoinne cothromais?


freagra 1:

Sa chomhthéacs seo, sainmhínítear caipiteal mar fhiach móide cothromas. Freagraíonn an fiach don chaipiteal leis an bhfiach / (fiach + cothromas) = ​​1 / [1 + 1 / (fiach le cothromas)].

Go praiticiúil, b’fhéidir nach mbeidh feidhm ag an gcaidreamh uimhríochta cruinn toisc go n-úsáidtear sainmhínithe difriúla chun na huimhreacha a ríomh.

Tá sainmhíniú difriúil ag caipiteal d’institiúidí airgeadais freisin.