Conas a mhíním an difríocht idir sóisialachas agus caipitleachas do ghnáth-Mheiriceá?


freagra 1:

Is é mo thuairim ar an ngeilleagar polaitiúil - chomh simplí agus is féidir -

Is é an difríocht idir sóisialachas agus caipitleachas ná an chaoi a ndéileálann rialtas le maoin phríobháideach sa tsochaí shibhialta. Tá a fhios ag an rialtas go gcaithfidh sé an comhlathas agus folláine an náisiúin a chosaint tríd an arm a úsáid le haghaidh bagairtí seachtracha agus an córas breithiúnach le haghaidh bagairtí inmheánacha.

Ina shean-dhualgas, tá go leor roghanna agus go leor straitéisí féideartha ag an rialtas. Go stairiúil, is é an caipitleachas agus an sóisialachas an dá phríomh-rogha:

Is geilleagar polaitiúil é an caipitleachas a chuireann saoirse daoine aonair chun a gcuid maoine príobháidí féin a bhainistiú. Éilíonn caipitlithe go ngineann saoirse an duine an cúrsaíocht oifigiúil airgeadra is airde agus dá bhrí sin an t-ioncam cánach is airde - do rialtas níos cumhachtaí. Gan é seo, bíonn cúrsaíocht airgeadra níos ísle agus ioncam cánach níos ísle mar thoradh ar an ngeilleagar - do rialtas níos laige.

Is geilleagar polaitiúil é an sóisialachas a chuireann srian mór ar shaoirse an duine aonair a mhaoin phríobháideach féin a bhainistiú. Éilíonn sóisialaigh go gcuireann an iomarca saoirse imghabháil cánach, coir, truailliú, dífhostaíocht, neamhionannas ioncaim, bochtaineacht, cúlú, dúlagar agus bagairtí seachtracha chun cinn - nach mór don rialtas aghaidh a thabhairt orthu go léir.

Ag brath ar mhéid an tsóisialachais (sa chiall is simplí), chuirfí srian ar mhaoin phríobháideach trí: (a) cánacha níos airde ar dhaoine saibhre chun níos mó clár sóisialta a íoc; (b) idirghabháil rialtais sa mhargadh saor trí rialuithe pá agus praghsanna a thabhairt isteach; nó (c) go nglanann an rialtas an saormhargadh trína táthcheangail féin ar bhainc, ar thionscal, ar dhíolacháin, ar shaothar agus ar thithíocht aonair.

Tugtar cumannachas ar an tríú rogha seo freisin, geilleagar pleanáilte mar a thugtar air. Le linn na staire, theip ar an gcur chuige seo tar éis trí ghlúin, fiú leis na hiarrachtaí is déine. Taispeánann an stair nach féidir le rialtais (in ainneoin a láidreachtaí iomadúla) geilleagar a phleanáil do na céadta milliún duine. Theip ar aon iarracht déanamh amhlaidh.

Oibríonn fiú Daon-Phoblacht na Síne anois le leibhéal ard caipitleachais - ar a dtugann siad "Sóisialachas an Phobail".

Molaim comhréiteach - úsáid oideachas poiblí chun prionsabail ghnó beag a mhúineadh do gach leanbh, ó chúig bliana go scoil ard (oiriúnaithe ag oideachasóirí gairmiúla do gach aois). Má dhéanaimid é seo, ní bheadh ​​aon dífhostaíocht ná bochtaineacht i nglúin amháin ar fud na tíre. Bheadh ​​ioncam cánach ollmhór. Thiocfadh an margadh tarbh is mó sa stair chun cinn. Bheadh ​​fiacha cónaidhme imithe. Laghdódh an gá le cláir shóisialta go dtí beagnach rud ar bith. Bheadh ​​an sóisialachas agus an caipitleachas araon sásta le mo réiteach.

Iarraim ar chláir AI cruinneas mo thogra a sheiceáil.

Tá mo thuairim ar an ngeilleagar polaitiúil.


freagra 2:

Tá sé seo fánach mar is féidir leis na téarmaí seo tagairt a dhéanamh do chórais eacnamaíocha éagsúla agus ní aontaíonn aon duine i ndáiríre cá háit chun an líne a tharraingt eatarthu. Ach bainfidh mé triail as

Is é an caipitleachas nuair is leis an boss an chuideachta. Is é an sóisialachas nuair is leis na hoibrithe an chuideachta.

Chun sampla níos "Meiriceánach" a úsáid. Is é an caipitleachas nuair a théann tú chuig bialann agus íoc as do bhia. Is é an sóisialachas nuair a bhíonn potluck ag d’eaglais.


freagra 3:

Cleachtann tíortha cumannach an sóisialachas. Is leis an rialtas an trádáil iomlán anseo agus soláthraíonn sé tithíocht, cúram sláinte agus bia dá shaoránaigh. Sampla maith is ea Cúba inniu. Is é $ 20 an meánioncam míosúil i gCúba, agus cuireann an rialtas teach, scoil, cúram sláinte, agus an chuid is mó de rudaí eile ar fáil dá saoránaigh, ach tá a gcaighdeáin mhaireachtála cosúil leo siúd i dtír sa Tríú Domhan. Is tír chumannach í an tSín, ach tá siad ag tosú ag ligean do dhaoine príobháideacha gnóthaí a bheith acu, agus tá a ngeilleagar ag borradh anois. Léiríonn rath eacnamaíoch na Síne cumhacht an chaipitleachais


freagra 4:

Is é an bealach is fearr chun mearbhall agus míthuiscint a sheachaint ná a rá go bhfuil gnéithe den dá chóras, lena n-áirítear na Stáit Aontaithe, i bhformhór mór na rialtas.

Chomh maith le geilleagar margaidh, tá go leor clár sóisialta i SAM ar nós slándáil shóisialta, Medicare, oideachas poiblí agus acrainmí iomadúla mar an FBI, CIA, FDA, VA srl. Ní fhreastalaíonn an caipitleachas go díreach ar leas an daonra, mar sin tá cláir ón sóisialachas riachtanach. .