Cad é an difríocht sa ríomh idir feidhm neamhshainithe agus feidhm neamhleanúnach?


freagra 1:

Má tá feidhm neamhshainithe ag pointe amháin, is cinnte nach bhfuil sí leanúnach ann. Mar sin féin, is féidir feidhm a shainiú ag pointe amháin agus a bheith neamhleanúnach ansin. Mar shampla, má tá f (x) = 0 do Réasúnaithe agus f (x) = 1 do Réasúnaithe, sainítear an fheidhm f ag gach pointe agus tá sí neamhleanúnach fós ag gach pointe. Nó smaoinigh ar an bhfeidhm "Signum", sgn (x) = -1 más x <0, sgn (x) = 0 más x = 0, sgn (x) = 1 má tá x> 0. tá sé leanúnach ag gach pointe agus sainmhínithe ag gach pointe seachas x = 0 i gcás go bhfuil sé neamhleanúnach.


freagra 2:

Is féidir neamhleanúnachas ag x = a (ag glacadh leis go bhfuil a laistigh den fhearann) sna cásanna seo a leanas:

  • Níl aon cheann de RHL agus LHL ann faoi dheireadh. Níl ceann acu ann faoi dheireadh. Tá an dá rud ann faoi dheireadh agus ní hionann iad. Tá an dá cheann acu teoranta agus tá siad mar an gcéanna, ach níl siad mar an gcéanna f (a).

Is féidir neamhleanúnachas a bheith ann ar go leor bealaí, fiú má shainmhínítear f (a).

Ar an láimh eile, tá f (x) neamhshainithe ag x = a mura bhfuil a sa raon f.