Cad é an difríocht idir anam agus croí sa diagacht Chríostaí?


freagra 1:

Is dhá rud éagsúla iad anam agus croí, mar gheall ar mhéid an dlí: luaigh agus d’éiligh Dia gach ceann acu go sonrach!. "Dia a chara le do chroí go léir, le d'intinn go léir agus le d'anam go léir."

  • Meabhraigh cá n-úsáidimid ár smaointeoireacht chun faisnéis a fhaightear trí chéadfaí fisiciúla a anailísiú agus a phróiseáil. Croí ina n-úsáideann muid ár mothúchán chun faisnéis a fhaightear trí chéadfaí spioradálta a phróiseáil. Mar shampla, nuair a ghlacann tú rudaí go pearsanta trí bheith diúltaithe nuair nach bhfuil aon rud ráite ag an duine. Is é anam do charachtar ina ndearnadh do choinsias, do chinneadh, do rogha agus do ghníomhartha. D’fhéadfadh go mbeadh do ghníomh ag dul sa treo eile leis an méid a thugann d’intinn nó do mhothúchán le fios. Mar shampla: Cé go dtagann d’intinn ar an gconclúid go ndéanann caitheamh tobac dochar do do shláinte, roghnaíonn tú tobac a chaitheamh. Is é anáil anáil bheo Dé, réamhriachtanas chun fanacht beo. Cé go gcreideann go leor go bhfuil an spiorad againn, deir an Scrioptúr, tar éis dúinn bás a fháil, filleann an spiorad ar Dhia, rud a chruthaíonn a mhalairt.

Grá do Dhia le d’intinn, do chroí agus d’anam go léir. Go praiticiúil baineann sé le Dia a bheith páirteach i ngach rud, smaointeoireacht dhiaga, mothú diaga agus an saol diaga (siúl le Dia). Beidh a fhios ag daoine mórthimpeall ort, lena n-áirítear daoine ó chreidimh éagsúla, gur fear / bean diaga tú toisc go bhfuil Dia leat.

Cad a tharlaíonn nuair a fhaigheann duine bás?

Fágann Mind an corp. Suimiúil go leor, i scéal Íosa faoin bhfear saibhir in ifreann, ní chiallaíonn cailliúint a anama gur chaill sé a anam, ach gur chaill a anam an deis dul isteach sa bheatha shíoraí. Níor chaill an fear seo aon cheann acu, is féidir leis smaoineamh go bhfuil uisce ag teastáil uaidh chun a tart a athlánú. Agus imní air fós faoina ghaolta, shocraigh sé achomharc a dhéanamh chuig Abrahám chun teachtairí a sheoladh.

Reborn i spiorad

Ní bhaineann na daoine atá marbh go spioradálta le corp a bheith acu gan intinn, ach le d’intinn a choinneáil ar leithligh ó Dhia. Ní bhaineann spiorad nua le Reborn sa spiorad, ach déantar do spiorad a athnascadh le Dia nuair a théann tú isteach i Ríocht Dé sa réimse spiorad is cosúil le liostáil le líonra réimse spiorad soghluaiste 10G. Tá rud éigin nua tugtha ag Críostaithe Reborn. An séú ciall, éisteacht spioradálta, tugaimid creideamh dó. Is í an phaidir an bealach a chuireann daoine teachtaireacht chuig Dia sula saolaítear muid arís. Faighimid freagra ó Dhia trí fháithe nó glacaimid leis an toradh, ach tá sé de chumas ag Críostaithe a rugadh arís treoracha an Athar agus treoir an Spioraid Naoimh a chloisteáil trí chreideamh gan a bheith ag brath ar aon duine eile chun iad a mhúineadh nó a threorú.

Is é fo-iarmhairt an chreidimh muinín a bheith agat rudaí a dhéanamh nó a rá gan cúis a bheith aige ar dtús, mar is gnách go dtagann an smaoineamh chun deiridh níos déanaí, mar ní raibh a fhios ag Iósaef riamh an chúis lena fhulaingt. Ní féidir muinín a bheith agat ionat féin chun an creideamh a thionscnamh ar dtús toisc gur Dia a thionscnaíonn an creideamh i gcónaí.

Má chloiseann Críostaithe go spioradálta, cén fáth nach gcloiseann go leor ón Athair nó ón Spiorad Naomh fós? Tá an cainéal cumarsáide curtha ar bun, ach ní chiallaíonn sin go labhróidh an t-athair. Ní labhraíonn agus treoraíonn an tAthair ach iad siúd a leagann teagasc Íosa mar bhunchloch. Is í an fhéidearthacht eile ná nach gcleachtann Críostaithe a n-éisteacht spioradálta riamh. Ní gá a bheith ag éisteacht le bheith in ann éisteacht. Is féidir leat a lán véarsaí ón mBíobla a léamh agus fós an fhírinne a fháil toisc go bhfuil an fócas ar léamh seachas éisteacht.

Croí in aghaidh na hintinne

Tá smacht iomlán ag Dia ar intinn an duine. Tá an t-údarás aige eagna, scileanna agus eolas a thabhairt dóibh siúd a thaitin leis, mar shampla an Rí Solamh, agus do thógálaithe an teampaill in aimsir Mhaois. Is fíor gur féidir le Dia croí Pharaoh a chruasú agus a chur ar na hÉigipteacha a gcuid maoine a thabhairt go fial d’Iosrael, ach tá rud amháin cinnte: níl cáilíocht chroí an duine faoi smacht Dé, tá sé faoi smacht an duine, is cuid de é Pacáiste uacht saor in aisce. Sin é an fáth go bhfuil Dia chomh bródúil as poist agus é cráite ag muineál righin Iosrael.

Ieremiah 31:33 "Cuirfidh mé mo chúnant i do chroí agus scríobhfaidh mé i d’intinn é"

An stór fíor sa chroí, cóip scríofa sa cheann. Is furasta dearmad a dhéanamh ar gach rud a thagann chun cuimhne, ach fanann rudaí a stóráiltear i do chroí ann go deo. Mar gheall air seo, ní furasta dearmad a dhéanamh ar dhuine a ghortaigh ár gcroí go domhain.

Cad is féidir a fhoghlaim uaidh seo?

Chun an fíor-stór a fháil, caithfimid focail Dé a chur inár gcroí trí iad a phearsanú in ionad iad a chur de ghlanmheabhair. :) :)


freagra 2:

Ní dhéanann mórchuid na gCríostaithe iarracht idirdhealú a dhéanamh eatarthu i ndáiríre. San aistriúchán KJV, malartaítear na focail Ghréagacha nó Eabhrais chéanna, a aistrítear uaireanta mar chroí agus uaireanta mar anam.

Chun sampla a thabhairt, déanaimis féachaint ar roinnt véarsaí ina luaitear an dá fhocal sa véarsa céanna:

Eng 6: 5 Agus beidh grá agat don Tiarna do Dhia le do chroí go léir (H3824) agus le d’anam go léir (H5315) agus le do neart go léir.

Is é an focal aistrithe croí an focal Eabhrais lêbâb agus sainmhínítear é mar an fear istigh, ach aistrítear an focal seo freisin chun an intinn, an toil, an misneach, an t-ábhar lárnach agus roinnt coincheapa eile dá samhail a chur in iúl. is gnách go n-aistrítear lêbâb mar chroí, ach is féidir é a aistriú mar; Anam, saol, míshuaimhneach, intinn ...

Tagann an focal a aistrítear mar anam ón bhfocal Eabhrais nephesh agus aistríodh é mar; Anam (is coitianta), féin, beatha, créatúr, duine, goile, intinn, maireachtáil, dúil, mothúchán, paisean, gach fear, mo lúcháir, mo chroí, an corp marbh, marbh ...

Uaireanta braitheann an t-aistriúchán ar an gcomhthéacs nó is é an focal Eabhrais an fhréamh agus tá síntí aige ionas nach féidir leat focal difriúil Béarla a mhalartú gach uair.

D’fhéadfainn staidéar den chineál céanna a dhéanamh as Tiomna Nua na Gréige, ach is é an coincheap céanna é go mór mór. Is minic a thugann an dá fhocal le tuiscint cineál smaointeoireachta neamhspleách nó saor-thoil.


freagra 3:

Ceist ghreannmhar í seo mar is cosúil go bhfuil an duine a chuireann an cheist ar an eolas go bhféadfadh an rud a mheasaimid a bheith “anam” agus “croí” difriúil ón méid a cheap scríbhneoirí an Bhíobla nuair a chuala siad na focail seo. Ar ámharaí an tsaoil nó ar an drochuair, bhí a gcuid smaointe ar na téarmaí seo gar go leor do léitheoirí an Bhéarla a fháil gan tuiscint cheart a bheith acu ar shaol scríbhneoirí an Bhíobla. Ach tá difríochtaí ann agus is féidir liom tú a threorú sa treo ceart.

Ar dtús, sílim go gcaithfidh tú cloí leis an méid a cheap na scríbhneoirí Eabhrais, toisc gur smaointeoirí Giúdacha iad scríbhneoirí an Bhíobla go léir, cé gur i nGréigis a scríobh siad d’aon ghnó, an teanga choiteann, le súil cuidiú leo siúd lasmuigh d’Iarúsailéim. An teachtaireacht a thuiscint…. Tá sé seo ina chuidiú toisc go bhfuil an teanga Eabhrais an-liteartha agus fiú go bhfuil meafair fhisiciúla ag smaointe teibí ...

Bíonn tionchar ag smaointeoireacht Platonach ar Bhéarla nua-aimseartha. Mar sin má thogaim an rud seo ar a bhfuil an lipéad "Bic" agus má dhéanaim cúpla marc ar pháipéar, deir sé "peann". Ach in Eabhrais is é an t-ainmfhocal "rud éigin le scríobh leis". Tá sé níos nithiúla, níos lú teibí.

Mar sin féin, is codanna fisiciúla den chorp iad an "croí" agus an "anam", ach tá siad ionadaíoch ar fheidhmeanna áirithe freisin. Féadfaidh tú an méid a thuigeann scríbhneoir an Bhíobla a thuiscint trí úsáid an fhocail a chur le chéile agus féachaint ar a ndéanann sé. Mar shampla, dúirt Íosa in Aramaic go dtagann droch-smaointe * ó “chroí” duine. Agus cé go measann muid gurb é an “croí” cathair na mothúchán agus an “inchinn” mar shuíochán smaoinimh i mBéarla - is é an rud a aimsíonn tú sa Bhíobla an “croí” lena “smaoiníonn tú”… agus tagann mothúcháin as áit éigin eile… . Tá ionadh ar gach duine a thosaíonn ag léamh an Bhíobla sa Ghréigis nach bhfuil baint ag mothúcháin leis an gcroí, ach leis an bputóg. I bhformhór na gcásanna ina ndéantar Íosa “a bhogadh le comhbhá” deirtear go litriúil go mbogtar é i gcodanna istigh an intestine (Mt 9:36, 14: 4 srl.).

Ar ndóigh, má léann tú “croí” leis an gcoincheap Béarla sa Bhíobla, ní scriosfadh sé seo tuiscint fhormhór na sleachta go hiomlán - ach bheadh ​​sé rud beag mícheart. B’fhéidir gurb é sin an fáth go bhfuil Críostaíocht Mheiriceá chomh leochaileach ó thaobh mothúchán agus misteachas le ...

Is cosúil go dtagraíonn "anam" san Eabhrais do chuid fhisiciúil den chorp. I dtéarmaí Platonacha, is é an t-anam croílár duine (seachas "spiorad", is é sin go bunúsach "anáil" duine a ghluaiseann agus a léiríonn an saol) - nuair a chuireann tú do phearsantacht agus gach rud atá ar eolas agat ar ríomhaire íoslódáil, sin d’anam féin sa chiall Platonach ... agus is dócha go gciallódh sé sin freisin don spiorad Eabhrais - croílár a bheith ann, i gceartlár do dhuine. Ach is cosúil go bhfuil an chuid den chorp a léiríonn é seo go meafarach sa chonair GI uachtarach ... Caithfear an t-anam a “scriosadh” cé nach ndéanann an croí agus an intinn. Is minic a úsáidtear meafair uisce don anam. Díreach cosúil le duine a raibh tart dáiríre air, bhí an mothú ar fholmhú agus dhó a thagann ó aeráidí te agus tirim gan mórán uisce ina meafar oiriúnach dár stát spioradálta. Agus siombal is ea an mothú ar uisce fuar a mhúchann an tart seo ar a ndéanann Dia i saol duine.

Is iomaí rud ba chóir a dhaingniú anseo sular féidir leat iad a ualú go hacadúil - níl mo smaointe féin ag aon cheann de na smaointe seo, ach bhí suim agam san ábhar seo mar tá obair dhiagachta eile déanta agam, agus tá súil agam go gcuirfidh sé in iúl duit sa treo ceart. Cheers


freagra 4:

Ceist ghreannmhar í seo mar is cosúil go bhfuil an duine a chuireann an cheist ar an eolas go bhféadfadh an rud a mheasaimid a bheith “anam” agus “croí” difriúil ón méid a cheap scríbhneoirí an Bhíobla nuair a chuala siad na focail seo. Ar ámharaí an tsaoil nó ar an drochuair, bhí a gcuid smaointe ar na téarmaí seo gar go leor do léitheoirí an Bhéarla a fháil gan tuiscint cheart a bheith acu ar shaol scríbhneoirí an Bhíobla. Ach tá difríochtaí ann agus is féidir liom tú a threorú sa treo ceart.

Ar dtús, sílim go gcaithfidh tú cloí leis an méid a cheap na scríbhneoirí Eabhrais, toisc gur smaointeoirí Giúdacha iad scríbhneoirí an Bhíobla go léir, cé gur i nGréigis a scríobh siad d’aon ghnó, an teanga choiteann, le súil cuidiú leo siúd lasmuigh d’Iarúsailéim. An teachtaireacht a thuiscint…. Tá sé seo ina chuidiú toisc go bhfuil an teanga Eabhrais an-liteartha agus fiú go bhfuil meafair fhisiciúla ag smaointe teibí ...

Bíonn tionchar ag smaointeoireacht Platonach ar Bhéarla nua-aimseartha. Mar sin má thogaim an rud seo ar a bhfuil an lipéad "Bic" agus má dhéanaim cúpla marc ar pháipéar, deir sé "peann". Ach in Eabhrais is é an t-ainmfhocal "rud éigin le scríobh leis". Tá sé níos nithiúla, níos lú teibí.

Mar sin féin, is codanna fisiciúla den chorp iad an "croí" agus an "anam", ach tá siad ionadaíoch ar fheidhmeanna áirithe freisin. Féadfaidh tú an méid a thuigeann scríbhneoir an Bhíobla a thuiscint trí úsáid an fhocail a chur le chéile agus féachaint ar a ndéanann sé. Mar shampla, dúirt Íosa in Aramaic go dtagann droch-smaointe * ó “chroí” duine. Agus cé go measann muid gurb é an “croí” cathair na mothúchán agus an “inchinn” mar shuíochán smaoinimh i mBéarla - is é an rud a aimsíonn tú sa Bhíobla an “croí” lena “smaoiníonn tú”… agus tagann mothúcháin as áit éigin eile… . Tá ionadh ar gach duine a thosaíonn ag léamh an Bhíobla sa Ghréigis nach bhfuil baint ag mothúcháin leis an gcroí, ach leis an bputóg. I bhformhór na gcásanna ina ndéantar Íosa “a bhogadh le comhbhá” deirtear go litriúil go mbogtar é i gcodanna istigh an intestine (Mt 9:36, 14: 4 srl.).

Ar ndóigh, má léann tú “croí” leis an gcoincheap Béarla sa Bhíobla, ní scriosfadh sé seo tuiscint fhormhór na sleachta go hiomlán - ach bheadh ​​sé rud beag mícheart. B’fhéidir gurb é sin an fáth go bhfuil Críostaíocht Mheiriceá chomh leochaileach ó thaobh mothúchán agus misteachas le ...

Is cosúil go dtagraíonn "anam" san Eabhrais do chuid fhisiciúil den chorp. I dtéarmaí Platonacha, is é an t-anam croílár duine (seachas "spiorad", is é sin go bunúsach "anáil" duine a ghluaiseann agus a léiríonn an saol) - nuair a chuireann tú do phearsantacht agus gach rud atá ar eolas agat ar ríomhaire íoslódáil, sin d’anam féin sa chiall Platonach ... agus is dócha go gciallódh sé sin freisin don spiorad Eabhrais - croílár a bheith ann, i gceartlár do dhuine. Ach is cosúil go bhfuil an chuid den chorp a léiríonn é seo go meafarach sa chonair GI uachtarach ... Caithfear an t-anam a “scriosadh” cé nach ndéanann an croí agus an intinn. Is minic a úsáidtear meafair uisce don anam. Díreach cosúil le duine a raibh tart dáiríre air, bhí an mothú ar fholmhú agus dhó a thagann ó aeráidí te agus tirim gan mórán uisce ina meafar oiriúnach dár stát spioradálta. Agus siombal is ea an mothú ar uisce fuar a mhúchann an tart seo ar a ndéanann Dia i saol duine.

Is iomaí rud ba chóir a dhaingniú anseo sular féidir leat iad a ualú go hacadúil - níl mo smaointe féin ag aon cheann de na smaointe seo, ach bhí suim agam san ábhar seo mar tá obair dhiagachta eile déanta agam, agus tá súil agam go gcuirfidh sé in iúl duit sa treo ceart. Cheers