Cad é an difríocht idir an abairt dheiridh agus an abairt dheireanach sa tSeapáinis?


freagra 1:

D'iarr mé ar mhúinteoir Seapánach a mbím ag obair leis an míniú agus nuair a bheidh mé I と vs. Ba chóir úsáid a bhaint as の の. Cé nach gciallaíonn an dá rud ach "rud" i ndáiríre, braitheann sé ar cad é an rud.

Más rud inláimhsithe, buan agus infheicthe an rud, d’úsáidfeá も の, ach mura bhfuil sé fisiceach, d’úsáidfeá こ と.

Mar shampla, is féidir liom bia a fheiceáil, is féidir liom bia a shealbhú, is féidir liom idirghníomhú go fisiciúil le bia. Mar sin d’úsáidfinn も の. Dá bhrí sin is é an focal le haghaidh bia た べ も の. Tá sé rud beag níos deacra do こ と. Nuair a fhiafraímid: "An raibh tú riamh in Osaka?" is mó an cheist "大阪 に い っ た こ こ が あ り ま す"? ":" Is é an rud atá ag dul go Osaka sa chás seo an bhfuil sé ann? " Cé nach féidir leat cur síos díreach a dhéanamh ar an ngníomh (ag dul go Osaka sa chás seo), ní féidir leat idirghníomhú go fisiciúil leis an rud seo, mar sin d’úsáidfimis こ と. Is cineál bealach é rud a bheith agat nach ainmfhocal é agus go gcaithfí leis mar ainmfhocal i dtéarmaí gramadaí.

Sa sampla thuas, rinne mé cur síos ar ghníomh nó ar ghníomhaíocht. Is féidir é a úsáid ar an gcaoi chéanna agus tú ag caint faoi scileanna. Mar shampla, ní féidir liom Seapáinis a scríobh. ), "Ní féidir liom Seapáinis a scríobh (nó Seapáinis a scríobh)", cáilíonn sé seo an gníomh chun Seapáinis a scríobh mar ainmfhocal, agus ní hé sin an cumas nó an easpa.

"Tá sé ar intinn agam / pleanáil / déanfaidh mé pointe / cinneadh le déanamh ~~~" Imreoidh mé amárach tar éis na hoibre "Tá cinneadh / plean déanta agam go ndéanfaidh mé pointe spraoi / imirt amárach tar éis na hoibre."

Is féidir é a úsáid chun cur síos a dhéanamh ar chás. Aistrítear ~~~ go leor ó bhéal ciallaíonn sé "Mar a tharlaíonn sé ~~~" ós rud é gur briathar eile é ~~~. De réir mar a tharlaíonn sé, scoireann sé dá phost. "

Tá samplaí eile ann maidir le こ と a úsáid, ach seo roinnt samplaí de こ と a úsáid.