Cad é an difríocht i Python idir lúb lúb agus ráiteas más ea?


freagra 1:

Is éard is A for loop ann ná tógán a ritheann trí sheicheamh agus a fhorghníomhaíonn sraith cód do gach eilimint sa seicheamh. Is féidir leis an seicheamh seo raon, liosta, tuple, tacar, foclóir, feidhm ghineadóra, slonn gineadóra nó fiú réad atá sainithe ag an úsáideoir. Tá ainm ag Python ar na seichimh is féidir a úsáid i lúb lúb - tugtar iteoirí orthu.

Ní lúb é ráiteas más rud é. Ní féidir é a úsáid chun sraith cód a athdhéanamh. Ní féidir ráiteas más féidir a úsáid ach chun a chinneadh cén tsraithchód atá le rith.

Is éard atá i sraith cód aon bhloc téacs atá curtha isteach ag a réamhtheachtaí.


freagra 2:

Cé gur ráitis sreafa rialaithe ilchodacha iad i Python agus ina leith, tá cuspóirí an-difriúla ag an mbeirt acu. Lig dom an ráiteas cé a chur san áireamh freisin ionas go mbeidh an plé dúnta beagán.

Úsáidtear ráiteas má úsáidtear coinníoll chun coinníoll a sheiceáil agus bloc cód a fhorghníomhú uair amháin má mheastar go bhfuil an coinníoll sin Fíor. Mar shampla:

>>> a = 1 >>> más a == 1: ... priontáil (a) ... 1

Úsáidtear ráiteas ama chun lúb a dhéanamh (iteáil). Cosúil le más rud é, seiceálann sé seo coinníoll agus forghníomhaíonn sé bloc cód chomh fada agus a bhíonn an coinníoll sin fíor. Mar shampla:

>>> le linn priontála <5: ... (a) ... a + = 1 ... 1 2 3 4

Tá ráiteas le haghaidh ráitis difriúil leis seo sa mhéid is nach seiceálann sé coinníoll. Cosúil le ráiteas ama, úsáidtear for-ráiteas le haghaidh lúbanna. Is í an difríocht, áfach, ná go n-athraíonn sé eilimintí atreoraithe (a mheastar mar shruth sonraí, cosúil le liostaí) agus go bhfeidhmíonn sé bloc cód chomh fada agus a bhíonn gné san atriall sin. Mar shampla:

>>> a = [1, 2, 3, 4] >>> le haghaidh num in a: ... print (num) ... 1 2 3 4

Is ráitis chumaisc iad seo ar fad toisc go bhfuil clásail bhreise iontu. Tá clásal roghnach eile sna trí ráiteas. Is féidir go mbeidh roinnt clásal elif i ráiteas más féidir.

Maidir leis an dá ráiteas lúbtha, is féidir linn a seicheamh a athrú tríd an ráiteas sosa nó leanúint ar aghaidh.

Comhroinn cuid de mo phoist bhlag ar na hábhair seo má chuidíonn sé leat:

Iteration in Python: Is féidir leis na ráitis le haghaidh, fad, briseadh agus leanúint cabhrú leat tuiscint a fháil ar conas na ráitis atráchta a úsáid.

Chabhródh tuiscint ar lúbanna i Python le tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-oibríonn lúbanna i ndáiríre agus cad iad na iteoirí, na iteáin, agus an prótacal iteora.