Cad é an difríocht idir caipín beag, caipín lár agus caipín mór ar an stocmhalartán?


freagra 1:

De ghnáth roinntear cuideachtaí liostaithe i dtrí chatagóir éagsúla bunaithe ar a gcaipitliú margaidh. Tagraíonn caipitliú margaidh cuideachta do líon iomlán a scaireanna margaidh gan íoc arna iolrú faoin bpraghas reatha in aghaidh na scaire. De ghnáth roinntear cuideachtaí sna catagóirí seo a leanas: Cap Mór, Lárchaipín agus Cap Beag.

a. Cap Mór: De ghnáth sainmhínítear caipíní móra mar chuideachtaí a bhfuil caipín margaidh de Rs 20,000 nó níos mó acu. De ghnáth is cuideachtaí iad seo atá seasmhach den chuid is mó agus a bhfuil tionchar an-mhór acu ar a dtionscal. Tá láithreacht láidir sa mhargadh ag cuideachtaí caipíní móra agus meastar go ginearálta go bhfuil a gcuid stoic an-sábháilte. Is gnách go mbíonn stoic mhóra agus mega-chaipíní níos so-ghalaithe ná stoic lárchaipitil agus caipíní beaga agus mar sin meastar go bhfuil siad níos riosca. Nochtann mórchuid na gcuideachtaí seo faisnéis go rialta, agus dá bhrí sin níl easpa faisnéise ag infheisteoir a dhéileálann leo.

b. Lárchaipín: Is gnách go mbíonn a gcaipitliú margaidh idir 5,000 agus 20,000 rupees. Tá cuideachtaí lárchaipitil i bhfad níos lú ná cuideachtaí caipíní móra i ngach réimse comparáide - díolacháin, brabúsacht, fostaithe, bonn custaiméirí, srl. Is gnách go mbíonn stoic lárchaipitil níos priacal ná stoic caipíní móra, ach níos lú riosca ná stoic caipíní beaga. Scaireanna. Má dhéanann duine infheistíocht i lárchaipíní san fhadtéarma, féadfaidh siad infheistíocht a dhéanamh i gcuideachtaí a d’fhéadfadh a bheith ina gcaipíní móra amárach.

c. Cap Beag: De ghnáth is cuideachtaí iad cuideachtaí caipíní beaga a bhfuil bonn ioncaim níos ísle acu, cuideachtaí atá i gcéimeanna luatha na forbartha. Go intuigthe, tá tuilleamh íseal acu agus líon beag fostaithe agus custaiméirí. Tá acmhainneacht ollmhór ag go leor acu, ach tá an riosca mainneachtana níos mó ná riosca na n-iomaitheoirí meánmhéide agus mór-chaipín. Mar thoradh air sin, is gnách go mbíonn stoic caipíní beaga níos so-ghalaithe (agus mar sin níos priacal) ná stoic caipíní móra agus lárchaipitil. Is deis iontach iad stoic caipíní beaga d’infheisteoirí atá toilteanach an riosca a ghlacadh, mar níl a fhios ag a lán daoine faoin stoc. D’fhonn a bheith rathúil le hinfheistíocht íon i gcaipíní beaga, áfach, teastaíonn scileanna anailíse agus breithiúnas follasach.


freagra 2:

Níl ach aicmithe ar nós caipín mór, caipín lár agus caipín beag ach thart agus is féidir leo athrú le himeacht ama. Tá sé bunaithe ar chaipitliú margaidh na cuideachta. Sainmhínítear caipitliú margaidh na cuideachta mar:

Caipitliú margaidh = scairphraghas X líon na scaireanna a eisíodh

Is téarma é caipín beag a úsáidtear chun cuideachtaí a bhfuil caipitliú margaidh réasúnta beag acu a rangú. Is é caipitliú margaidh cuideachta luach margaidh a cuid scaireanna gan íoc. Sna Stáit Aontaithe, déantar an chuideachta a aicmiú mar chaipín beag má tá a caipín margaidh níos lú ná $ 2 billiún, agus san India, is gnách go ndéantar cuideachta le caipín margaidh de chróranna Rs.5000 a aicmiú mar chaipín beag.

Is cuideachta le caipín lárchaipitil cuideachta le caipitliú margaidh idir US $ 2 billiún agus US $ 10 billiún. San India, de ghnáth, meastar gur cuideachta midcap cuideachta le caipitliú margaidh de níos mó ná crores Rs.5000 agus níos lú ná crores Rs.20000. Mar a thugann an t-ainm le tuiscint, luíonn cuideachta lárchaipitil idir cuideachtaí caipíní móra agus caipíní beaga.

Tagraíonn caipín mór ("caipín mór" uaireanta) do chuideachta a bhfuil luach caipitlithe margaidh de níos mó ná $ 10 billiún aici. Leagan giorraithe den téarma "caipitliú mór margaidh" is ea Cap Mór. San India, is gnách go meastar gur cuideachtaí móra caipíní iad cuideachtaí a bhfuil caipitliú margaidh de níos mó ná 20,000 rupees acu.

Níl sa mhéid a úsáidtear le haghaidh na n-aicmithe Cap Mór, Lárchaipín, nó Cap Beag ach comhfhogasú agus athróidh sé le himeacht ama.


freagra 3:

Tá an stocmhargadh roinnte go garbh i gcaipín mór, i lárchaipín agus i gcaipín beag bunaithe ar chaipitliú margaidh. Ríomhtar caipitliú an mhargaidh trí líon na scaireanna gan íoc a thairgeann praghas margaidh reatha scair a iolrú.

Feicfimid an difríocht idir na caipíní margaidh seo:

Cuideachtaí le caipíní móra

  1. Is cuideachtaí móra seanbhunaithe iad an caipín mór sa mhargadh stoc. Tá na cuideachtaí seo láidir, measúil agus iontaofa. De ghnáth is iad cuideachtaí móra caipíní na 100 cuideachta is fearr i margadh. Níl aon chomhdhearcadh ann maidir le caipitliú mar sin. Is iad stoic mhóra caipíní an fheithicil infheistíochta is lú riosca. Tá acmhainneacht fáis níos ísle ag cistí caipíní móra agus tugann siad toradh níos ísle d’infheisteoirí ar infheistíochtaí i gcomparáid le cistí lárchaipitil agus caipíní beaga. Mar sin féin, tabhair toradh maith ar chobhsaíocht infheistíochta má tá tú ag infheistiú thar thréimhse níos faide. Is fearr a oireann caipíní móra d’infheisteoirí a bhfuil goile riosca íseal acu agus chun cnapshuimeanna a infheistiú. Tá leachtacht na stoc caipíní móra an-ard toisc go bhfuil dea-cháil orthu agus gur imreoirí seanbhunaithe iad sa mhargadh. Tá an-tóir orthu ar na stocmhargaí agus is infheisteoirí institiúideacha a úsáideann iad de ghnáth.

Sampla de chiste caipín mór:

100 ciste is fearr le Aditya Birla Sun Life

Cuideachta lárchaipitil

  1. Is cuideachtaí dlúth iad cuideachtaí lárchaipitil sa mhargadh stoc atá idir cuideachtaí beaga agus cuideachtaí móra caipíní agus atá idir 100 agus 250 cuideachta i margadh ag cuideachtaí móra caipíní. Tá stoic lárchaipitil níos priacal ná stoic caipíní móra, ach níl siad chomh priacal agus tá acmhainn fáis níos fearr ag cistí caipíní lárchaipitil agus tugann siad toradh níos airde ar infheistíocht i gcomparáid le cistí caipíní móra. Is fearr a infheistíonn i gcuideachtaí lárchaipitil d’infheisteoirí a bhfuil goile riosca measartha acu agus is mó a thaitníonn le hinfheisteoirí. Tá leachtacht na scaireanna i gcuideachtaí lárchaipitil níos airde ná i gcistí caipíní beaga. Tá an-tóir orthu ar na stocmhargaí agus is infheisteoirí institiúideacha a úsáideann iad de ghnáth.

Sampla de chiste lárchaipitil:

Ciste Deiseanna Lárchaipitil HDFC

Cuideachta caipíní beaga

  1. Is cuideachtaí beaga iad cuideachtaí caipíní beaga ar an stocmhalartán agus gach cuideachta seachas cuideachtaí móra agus lárchaipitil in aon mhargadh amháin. Caipíní beaga, stoic ardriosca le feithiclí infheistíochta so-ghalaithe. Tá acmhainneacht fáis easpónantúil ag cistí caipíní beaga agus tugann siad torthaí arda d’infheisteoirí ar chaipiteal. Is fearr a oireann caipín beag d’infheisteoirí a bhfuil fonn ardriosca agus eolas maith acu ar an stocmhargadh. Tá an leachtacht is ísle ag cuideachtaí caipíní beaga. Déantar gann-rianú orthu ar na stocmhargaí agus de ghnáth ní úsáideann infheisteoirí institiúideacha iad, rud a thugann deis iontach duit a bheith ina n-infheisteoirí cliste chun d’infheistíocht a mhéadú go tapa.

Sampla de chiste caipíní beaga:

Scéim Cothromais atá ag Teacht Chun Cinn Kotak

Cuidíonn Groww leat an ciste frithpháirteach ceart a roghnú bunaithe ar do chuspóir riosca riosca agus infheistíochta.

Bain sult as infheistiú!


freagra 4:

Ciallaíonn caipín caipitliú margaidh

Caipitliú margaidh = scairphraghas reatha x líon na scaireanna a eisíodh

Mar sin dá mbeadh 100,000 scair gan íoc ag cuideachta A agus gurbh é a praghas scaireanna reatha Rs 50, bheadh ​​caipitliú margaidh na cuideachta sin Rs 50.00.00,000 (50 crore).

De ghnáth, bíonn caipitliú margaidh idir crores Rs 200crore agus Rs 2000 ag stoic lárchaipitil

Bheadh ​​caipitliú margaidh níos lú ná 200 crore ag stoic caipíní beaga agus bheadh ​​caipitliú margaidh níos mó ná 2000 crore ag stoic caipíní móra.

Is infheistíochtaí réasúnta sábháilte iad stoic le caipíní móra agus roinnt stoic lárchaipitil, rud a chiallaíonn nach mbogann siad go tobann agus le corrlaigh bhrabúis mhóra. Tá riosca bunúsach ag caipíní beaga agus is féidir leo bogadh go tobann le himill mhóra ar an dá thaobh. Léigh an t-alt blagála seo chun tuilleadh faisnéise a fháil: Scaireanna Beaga agus Micrea-Chaipíní a roghnú