An bhfuil difríocht idir samhaltú airgeadais agus réamhaisnéis?


freagra 1:

Sea, ach b’fhéidir go n-iarrfainn ort do cheist a athbhreithniú.

Is féidir le samhaltú airgeadais raon ó anailís DCF go fadhbanna bainistíochta slabhra soláthair - níl ann ach modh a úsáidtear laistigh de dhisciplín airgeadais chun an buille faoi thuairim is fearr a fháil ar fhreagra, agus tá go leor disciplíní airgeadais ann le tabhairt suas ar féidir é a chur i bhfeidhm. Féadfaidh tú samhlacha DCF a chruthú le haghaidh luachála, is féidir leat samhlacha sócmhainne / dliteanais a chruthú do bhainistíocht bainc, is féidir leat samhlacha anailíse creidmheasa a chruthú chun sreafaí airgid idirbheart airgeadais struchtúrtha a mheas. Is réimsí éagsúla iad seo go léir a raibh eolas difriúil ag teastáil uathu. De ghnáth, déantar na samhlacha seo mar bhoinn tuisceana athraitheacha aonair.

Tá réamhaisnéisí beagáinín difriúil sa mhéid is gur staidrimh seachas disciplín airgeadais iad: is féidir leat na milliúin ionchur (ó athróga stairiúla nó eile) a úsáid chun buille faoi thuairim is fearr (nó raon buille faoi thuairim) a fháil le haghaidh toradh amháin . D’fhéadfadh sé seo a bheith san áireamh praghsanna tráchtearraí a thuar agus machnamh á dhéanamh ar sholáthar / éileamh nó ag tuar an ndéanfaidh duine a gcuid iasachtaí a aisíoc in am bunaithe ar fhaisnéis áirithe (anailís riosca creidmheasa; go ginearálta trí aischéimniú loighisticice ach úsáidtear modhanna éagsúla faoi láthair mar gheall ar theicnící foghlama meaisín).


freagra 2:

Dia duit:

Is é mo thuairim go bhfuil Oliver ceart. D’fhéadfainn na smaointe seo a chur leis:

  • Is uirlisí anailíse airgeadais iomlána iad samhlacha airgeadais, lena n-áirítear na trí bhunphrionsabal cuntasaíochta, KPIanna, cairteacha, srl. Baineann siad leis na sonraí riachtanacha go léir (ioncam, costais, costais, cánacha, cothromas, fiachas, praghsanna aonaid, corrlaigh ranníocaíochta, critéir maidir le dímheas infheistíochtaí). Beartas aistarraingthe díbhinne, srl.) Agus cruthaigh go leor cásanna éagsúla. Baineann gach ceann acu leis an réamhaisnéis fhadtéarmach (3 go 20 bliain). Is teilgean sreabhadh airgid é seo de chás roghnaithe. Baineann a raon feidhme leis an todhchaí láithreach agus de ghnáth déileálann sé le saincheisteanna oibríochta mar ioncam mionsonraithe, costais agus caiteachais i bhfad níos mionsonraithe. Na heilimintí seo go léir toisc gurb é an aidhm atá leo tomhas den fheidhmíocht nó den rialú iarbhír a sholáthar

Tá súil agam go dtugann sé sin roinnt soiléirithe duit.

Beannachtaí

Jose Corona


freagra 3:

Is uirlisí iad samhlacha airgeadais a chruthaímid in Excel nó in uirlisí BI mar Quantrix Modeler (an ceann is fearr liom go pearsanta). Rud a dhéanann bainisteoirí ina samhlacha airgeadais agus oibríochta is ea an réamhaisnéis.

Is í an tsamhail airgeadais an uirlis a úsáidimid chun:

  1. Teilgean na todhchaí (réamhaisnéis) Déan samhail den am atá thart (sea, cuidíonn samhlacha sonraí stairiúla bunaithe ar thiománaithe linn straitéis, oibríochtaí agus airgeadas a chur le chéile) Buiséad (comparáid idir an buiséad agus an iarbhír) Pleanáil fhadtéarmach (gan é a mheascadh leis an réamhaisnéis thuas)

freagra 4:

Is féidir leat samhail airgeadais a úsáid chun réamhaisnéis a dhéanamh! Tá súil agam go gcabhróidh sé seo leat a thuiscint gur féidir leat samhail airgeadais a fhorbairt do gach rud airgeadais, bíodh sé réamhaisnéis an mhargaidh, pleanáil airgeadais straitéiseach, anailís costais / sochair tionscadail, anailís infheistíochta, anailís riosca nó anailís bhrabúsachta punainne. Tá réamhaisnéis ar cheann de na rudaí is féidir le samhlacha airgeadais a úsáid.