An bhfuil difríocht idir litríocht an Chomhlathais agus litríocht iarchoilíneach?


freagra 1:

Tagraíonn litríocht an Chomhlathais do litríocht nach dtagann ach ó iar-choilíneachtaí Shasana, agus díríonn litríocht iarchoilíneach ar litríocht ó gach tír sa tríú domhan a bhfuil a guthanna gagged ag an gcur chuige Eurocentric. Cuimsíonn sé ní amháin coilíneachtaí na Breataine Móire ach na Fraince freisin. An Phortaingéil agus cumhachtaí coilíneacha eile. Ní chuimsíonn litríocht an Chomhlathais Sasana ar a liosta, mar sin ba chóir a thabhairt faoi deara go bhfuil an téarma seo an-idirdhealaitheach toisc go measann sí go meastar go bhfuil Sasana mar chuid de.

Meastar gur téarma níos fearr é postolonial chun cur síos a dhéanamh ar litríocht na dtíortha a bhí coilínithe roimhe seo, toisc go soláthraíonn sé ardán chun a dtuairimí agus a gcultúir féin a chur i láthair nár aithníodh leis na cumhachtaí coilíneacha a rialaigh iad roimhe seo.