An bhfuil difríocht shuntasach idir ríomhchláraitheoirí, forbróirí agus forbróirí bogearraí?


freagra 1:

D’fhéadfadh ríomhchláraitheoirí agus forbróirí a bheith mar an gcéanna. Tá céim ag innealtóirí bogearraí in innealtóireacht bhogearraí nó ar a laghad tuiscint a fháil ar bhainistíocht phróisis forbartha bogearraí.

Baineann innealtóireacht bhogearraí leis an bpróiseas um fhorbairt bogearraí.

Is é atá i ríomhchlárú nó forbairt bogearraí ná cód a chruthú chun feidhm a chomhlíonadh bunaithe ar riachtanais shonracha.

De ghnáth tagraíonn ríomhchlárú do chód a scríobh agus a chruthú a stóráiltear i gcomhaid cód agus a thiomsaítear i gclár.

Is éard atá i gceist le hinnealtóireacht bhogearraí ná riachtanais a shainiú, na riachtanais seo a chur i bhfeidhm trí ríomhchlárú, cur i bhfeidhm na gceanglas a bhailíochtú, agus gach céim den phróiseas forbartha a bhainistiú.

Is féidir leis na próisis “is aibí” éifeachtaí na n-athruithe i do phróiseas a thuar go cruinn


freagra 2:

Braitheann sé seo i ndáiríre ar theidil poist roghnaithe agus ar thuairiscí / riachtanais poist na heagraíochta, a athraíonn go mór ó eagraíocht go heagraíocht agus a d’fhéadfadh athrú laistigh den eagraíocht chéanna le himeacht ama. Is minic a úsáidtear na téarmaí go hidirmhalartaithe i leabhair agus in ailt.

D'oibrigh mé in eagraíochtaí inar chumhdaigh an téarma "forbróir bogearraí" nó "innealtóir forbartha bogearraí" raon an-leathan riachtanas oideachais agus raon an-leathan scileanna agus freagrachtaí. D'oibrigh mé le "innealtóirí bogearraí" nach bhfuil céim acu, "ríomhchláraitheoirí" a bhfuil céim mháistir acu san innealtóireacht nó CS, agus le "forbróirí" nach bhforbraíonn nó nach ndearann ​​bogearraí. Tá an chaoi a sainmhínítear na teidil agus na riachtanais bunaithe den chuid is mó ar an taithí agus na cúlraí atá ann cheana san eagraíocht, chomh maith le taighde agus ranníocaíochtaí ón roinn Acmhainní Daonna. Is minic a bhíonn sainmhínithe difriúla ar an teideal poist céanna idir eagraíocht amháin agus an chéad eagraíocht eile mar thoradh air seo.

I mo thaithí féin, is é an t-aon bhealach chun na difríochtaí idir poist a insint ná breathnú ar eagraíocht ar leith ag am áirithe agus tuairisc agus riachtanais an phoist a athbhreithniú.


freagra 3:

Braitheann sé seo i ndáiríre ar theidil poist roghnaithe agus ar thuairiscí / riachtanais poist na heagraíochta, a athraíonn go mór ó eagraíocht go heagraíocht agus a d’fhéadfadh athrú laistigh den eagraíocht chéanna le himeacht ama. Is minic a úsáidtear na téarmaí go hidirmhalartaithe i leabhair agus in ailt.

D'oibrigh mé in eagraíochtaí inar chumhdaigh an téarma "forbróir bogearraí" nó "innealtóir forbartha bogearraí" raon an-leathan riachtanas oideachais agus raon an-leathan scileanna agus freagrachtaí. D'oibrigh mé le "innealtóirí bogearraí" nach bhfuil céim acu, "ríomhchláraitheoirí" a bhfuil céim mháistir acu san innealtóireacht nó CS, agus le "forbróirí" nach bhforbraíonn nó nach ndearann ​​bogearraí. Tá an chaoi a sainmhínítear na teidil agus na riachtanais bunaithe den chuid is mó ar an taithí agus na cúlraí atá ann cheana san eagraíocht, chomh maith le taighde agus ranníocaíochtaí ón roinn Acmhainní Daonna. Is minic a bhíonn sainmhínithe difriúla ar an teideal poist céanna idir eagraíocht amháin agus an chéad eagraíocht eile mar thoradh air seo.

I mo thaithí féin, is é an t-aon bhealach chun na difríochtaí idir poist a insint ná breathnú ar eagraíocht ar leith ag am áirithe agus tuairisc agus riachtanais an phoist a athbhreithniú.