Rethoric: Cad é an difríocht idir toimhde agus tátal?


freagra 1:

Tagann toimhde agus conclúid i bhfeidhm i roinnt codanna den chuid briathartha den GMAT (e.g. aiste argóna, léamh criticiúil), ach tugtar aghaidh orthu den chuid is mó i dtaca leis an gcuid de réasúnaíocht chriticiúil.

Agus tú ag déileáil le saincheisteanna a bhaineann le huchtáil an údair, ní mór duit na rudaí seo a leanas a lorg:

C = E + A.

Braitheann conclúid an údair (C) ar roinnt fianaise (E) a chuireann sé i láthair bunaithe ar thoimhde áirithe (A).

Is minic gur féidir leat an tátal a aithint toisc go bhfuil eochairfhocal ann a dhíríonn air (e.g., mar sin, mar chonclúid). Mar sin féin, beidh amanna ann nuair nach bhfuil ann ach tuairim an údair. Cuimhnigh, más fíric / staitistic / vótaíocht / vótaíocht é, is fianaise é seo, ní conclúid. Má tá roinnt tuairimí ann, caithfidh gurb í an tuairim “is láidre” í, mar atá sa beir leat ón sliocht.

Ar an láimh eile, is é an toimhde an smaoineamh intuigthe a choinníonn argóint an údair le chéile. Féadfaidh nó nach bhféadfaidh an t-údar a chuid tuisceana a fháil sa sliocht, ach is féidir leat é a bhaint ón gcomhthéacs a dhéanann an t-údar idir an fhianaise agus an tátal a chuireann sé nó sí i láthair. Is é an toimhde an gliú a choinníonn argóint an údair le chéile.

Le modh Kaplan maidir le smaointeoireacht chriticiúil, tá sé tábhachtach go ndéanann tú máistreacht ar struchtúr na toimhde, mar go gcuidíonn sé leat déileáil go héifeachtach agus go héifeachtúil le toimhde, earráidí, láidreachtaí / laigí na gcineálacha ceisteanna.