Go heolaíoch, an bhfuil níos mó difríochtaí idir rásaí nó inscne?


freagra 1:

C: An bhfuil níos mó difríochtaí eolaíocha idir rásaí nó inscne?

F: Níl aon bhunús ag an cine le taighde eolaíoch. Níl aon deighilt shoiléir idir grúpaí daoine. Is meascán dár stair uile muid uile agus táimid uile uathúil. Tá bunús eolaíoch áirithe ag inscne, mar is eol dúinn go bhfuil cinntí inscne sna crómasóim X agus Y, le go leor athruithe ar na XXY, XYY, srl., Agus go bhfuil difríochtaí san inchinn mar thoradh orthu seo agus ar fhorbairt na broinne - difríochtaí san inchinn. , a thugaimid "inscne" air. Is mionaoiseach iad seo, áfach. Ní féidir leat inchinn a dhíbirt agus a rá go cinnte an raibh sé fireann nó baineann. Mar sin is fearr neamhaird a dhéanamh den dá rud mar thógálacha sóisialta.


freagra 2:

Maidir le IQ, is cosúil go bhfuil éagsúlacht mhór ann ag brath ar an bpór. Taispeánann an tábla seo a leanas cuid de na torthaí.

Féadfaidh na huimhreacha ar leith a bheith éagsúil ó thaifead go taifead ag brath ar mhodh, bunús an tsampla, srl. Mar sin féin, tá go leor staidéir ann a léiríonn difríochtaí suntasacha idir rásaí.

Tá na difríochtaí san fhaisnéis idir an dá ghnéas i bhfad níos caolchúisí. Tá staidéir ann a thugann le fios go bhfuil an meán céanna ach difríochtaí difriúla ag dáileadh an IQ don dá inscne, agus mná ag taispeáint níos lú inathraitheachta ná fir. Chuir roinnt údair in iúl, áfach, gur gnách go mbíonn staidéir den sórt sin sceabhach mar gheall ar dhéagóirí a bheith ann idir 13 agus 16 bliana d’aois, aoisghrúpa ar fearr leo mná toisc go mbíonn claonadh acu aibiú níos luaithe. I staidéir nach bhfuil ach daoine fásta iontu, is cosúil go bhfuil sochar beag d’fhir ar an meán (thart ar thrí phointe). Sa dá chás, níl mórán difríochta idir na hinscní i bhformhór na gcásanna, ach is gnách go mbíonn cion na bhfear níos airde i raon uachtarach an dáilte IQ. Ar an gcúis seo, tá thart ar thriúr fear ann do gach bean a bhfuil leibhéal 126 nó níos mó aici, agus méadaíonn an cóimheas idir fir agus mná de réir mar a mhéadaítear na teorainneacha. Ní chiallaíonn sé sin gur fir i gcónaí iad siúd a bhfuil an IQ is airde acu, ach ciallaíonn sé go bhfuil an dóchúlacht go bhfaighidh tú mná ag barr an liosta IQ caol.

Is dócha go mbeidh comhpháirt shóisialta ábhartha ag difríochtaí den sórt sin idir rásaí agus inscne, ach ní féidir le heilimintí soch-chultúrtha agus eacnamaíocha amháin an raon iomlán díobh a mhíniú.

Mar sin féin, tá go leor eilimintí eile ann mar phearsantacht, inspreagadh, rialáil mhothúchánach, luachanna morálta agus i bhfad níos mó ná mar is féidir a bheith agus tá sé difriúil idir an dá ghnéas agus na rásaí. Tá sé níos deacra, áfach, staidéir a fháil a chuimsíonn an dá chomparáid chun a fháil amach cén difríocht is mó. B’fhéidir go bhfuil duine éigin seachas mise níos eolaí ar a leithéid de thaighde.