Is é suim na dtrí uimhir ná 100. Is é 12 an difríocht idir an dá uimhir is mó agus is é an difríocht idir an dá uimhir is lú ná 2. Cad iad na huimhreacha?


freagra 1:

Is iad na huimhreacha 28, 30 agus 42.

Is iad na trí uimhir a, b agus c. Is iad na coinníollacha sonraithe:

  • a + b + c = 100b-a = 2 nó b = 2 + ac-b = 12 nó c = 12 + bórón c = 12 + (2 + a) c = 14 + a

Mar sin réiteach le haghaidh a.

  • a + b + c = 100a + 2 + a + 14 + a = 1003a + 16-16 = 100-163a ÷ 3 = 84 ÷ 3a = 28

Anois faigh an luach do b.

  • b = 2 + ab = 2 + 28b = 30

Faoi dheireadh gheobhaidh tú an luach do c.

  • agus c = 14 + 14 = 42 + 28c =

Mar sin is iad na huimhreacha 28, 30 agus 42.

Fíorú:

  • 28 + 30 + 42 = 10042-30 = 1230-28 = 24

freagra 2:

Let the numbers be x, y and z withx>y>zthen\text{Let the numbers be x, y and z with}\,\,x\gt y\gt z\,\,\text{then}

x+y+z=100xy=12yz=2x + y + z = 100\qquad x - y = 12\qquad y - z = 2

x+y+z=100x + y + z = 100

    (xy)(yz)+3y=100\implies (x - y) - (y - z) + 3 y = 100

    122+3y=100\implies 12 - 2 + 3 y = 100

    3y=90    y=30\implies 3 y = 90\implies y = 30

xy=12    x30=12    x=42x - y = 12\implies x - 30 = 12\implies x = 42

yz=2    30z=2    z=302=28y - z = 2\implies 30 - z = 2\implies z = 30 - 2 = 28


freagra 3:

 textBıˊodhx,yaguszmaruimhreachalex gty gtz textansin[/math] \ text {Bíodh x, y agus z mar uimhreacha le} \, \, x \ gt y \ gt z \, \, \ text {ansin} [/ math]

x+y+z=100 qquadxy=12 qquadyz=2[/math] x + y + z = 100 \ qquad x - y = 12 \ qquad y - z = 2 [/ math]

x+y+z=100[/math] x + y + z = 100 [/ math]

tugann letuiscint(xy)(yz)+3y=100[/math]tugann \ le tuiscint (x - y) - (y - z) + 3 y = 100 [/ math]

tugann letuiscint122+3y=100[/math]tugann \ le tuiscint 12 - 2 + 3 y = 100 [/ math]

tugann letuiscint3y=90 letuiscinty=30[/math]tugann \ le tuiscint 3 y = 90 \ le tuiscint y = 30 [/ math]

tugannxy=12 letuiscintx30=12 letuiscintx=42[/math]tugann x - y = 12 \ le tuiscint x - 30 = 12 \ le tuiscint x = 42 [/ math]

tugannyz=2 letuiscint30z=2 letuiscintz=302=28[/math]tugann y - z = 2 \ le tuiscint 30 - z = 2 \ le tuiscint z = 30 - 2 = 28 [/ math]


freagra 4:

 textBıˊodhx,yaguszmaruimhreachalex gty gtz textansin[/math] \ text {Bíodh x, y agus z mar uimhreacha le} \, \, x \ gt y \ gt z \, \, \ text {ansin} [/ math]

x+y+z=100 qquadxy=12 qquadyz=2[/math] x + y + z = 100 \ qquad x - y = 12 \ qquad y - z = 2 [/ math]

x+y+z=100[/math] x + y + z = 100 [/ math]

tugann letuiscint(xy)(yz)+3y=100[/math]tugann \ le tuiscint (x - y) - (y - z) + 3 y = 100 [/ math]

tugann letuiscint122+3y=100[/math]tugann \ le tuiscint 12 - 2 + 3 y = 100 [/ math]

tugann letuiscint3y=90 letuiscinty=30[/math]tugann \ le tuiscint 3 y = 90 \ le tuiscint y = 30 [/ math]

tugannxy=12 letuiscintx30=12 letuiscintx=42[/math]tugann x - y = 12 \ le tuiscint x - 30 = 12 \ le tuiscint x = 42 [/ math]

tugannyz=2 letuiscint30z=2 letuiscintz=302=28[/math]tugann y - z = 2 \ le tuiscint 30 - z = 2 \ le tuiscint z = 30 - 2 = 28 [/ math]