Cad iad na hiarmhairtí a bhaineann le mearbhall a dhéanamh ar an difríocht idir eitic normatach agus eiticiúil thuairisciúil?


freagra 1:

Na hiarmhairtí a bhaineann le mearbhall a dhéanamh ar an difríocht idir normatach (cad ba cheart a bheith san eitic) agus tuairisciúil (cad is eitic ann); Tá sé deacair a thuiscint an bhfuil eitic á múineadh duit nó an bhfuil do eitic á leanúint. Sílim go bhfuil sé chomh tábhachtach céanna an difríocht idir cinntí morálta a thuiscint i dtéarmaí caighdeán eile (morálta), nó má thagann na cinntí morálta ó dhearcadh bhua (Arastatail).