Cad é an difríocht idir tástálacha gníomhacha agus tástálacha éighníomhacha agus bogearraí á dtástáil?


freagra 1:

Tá go leor bealaí ann chun tástálacha bogearraí a reáchtáil. Mar sin féin, is féidir linn táirge bogearraí a thástáil trí idirghníomhú leis nó gan idirghníomhú leis. Tá coincheap na tástála gníomhaí agus éighníomhaí bunaithe ar an bhfíric chéanna go n-idirghníomhaíonn nó nach n-idirghníomhaíonn táirge bogearraí chun é a mheas.

Tástáil ghníomhach

Is teicníc tástála í ina mbíonn tástálaí ag idirghníomhú agus ag déanamh gníomhaíochtaí tástála go díreach trí tháirge bogearraí chun é a scrúdú. De ghnáth, cothaíonn tástálaí an táirge bogearraí leis na sonraí ionchuir tástála agus déanann sé anailís ar na torthaí a sholáthraíonn nó a thaispeánann an córas bogearraí.

Leis an teicníc seo, tosaíonn tástálaí le samhail mheabhrach de tháirge bogearraí a fhorbraíonn agus a fheabhsaíonn de réir a chéile le linn idirghníomhaíochta comhsheasmhaí leis na bogearraí.

Is féidir bunoibríocht na teicneolaíochta tástála gníomhaí a fheiceáil trí na céimeanna seo a leanas:

  • De réir mar a dhéantar gach gníomhaíocht tástála, déantar an tsamhail a sheiceáil féachaint an gcomhlíontar riachtanais an chustaiméara nó nach gcomhlíontar. Bunaithe ar thorthaí na tástála thuas, is féidir ceann de na conclúidí seo a leanas a mheas. Comhlíonann an tsamhail na ceanglais shonraithe. Is gá an tsamhail a choigeartú. Tá fadhb sa táirge bogearraí. Gineann an guairneáil iarmhartach le húsáid ghníomhach na hinchinne le linn an phróisis tástála smaointe nua, sonraí tástála agus cásanna tástála chun na riachtanais a chomhlíonadh. Idir an dá linn, de réir mar a théann an tástálaí ar aghaidh, ag díriú go seasta ar na haidhmeanna atá le baint amach, is féidir pointí nó rudaí tábhachtacha a thabhairt faoi deara ar féidir iad a úsáid nó a leanúint níos déanaí chun na fadhbanna agus na fadhbanna i dtáirge na mbogearraí a aimsiú agus a aithint. .

Tástáil éighníomhach

Tá an modh tástála seo díreach os coinne na tástála gníomhaí. Leis an teicníc seo, ní dhéantar tástálaí a idirghníomhú le táirge bogearraí agus ní dhéantar é a mheas ach trí fheidhmiú an chórais a bhreathnú agus monatóireacht a dhéanamh air. Ní úsáidtear aon sonraí tástála chun an táirge bogearraí a thástáil.

Is gnách go ndéanann an fhoireann tástála tástálacha éighníomhacha, nach ndéanann ach staidéar agus leanúint ar an script chun sonraí a fháil faoin táirge bogearraí. Ní théann tú ach trí na scripteanna tástála chun scrúdú a dhéanamh ar na nósanna imeachta atá á mbreithniú chun na tástálacha a dhéanamh, i.e. B. conas a dhéantar na tástálacha, an méid a thástáiltear agus go leor rudaí den sórt sin. Tugann sé seo léargas ar acmhainneacht phróisis tástála chun táirge bogearraí a mheas.

De bharr nach n-úsáideann tástálaí an inchinn agus go ndéanann sé an cinneadh bunaithe ar an staidéar, tugtar tástáil éighníomhach air seo. Is féidir é seo a dhéanamh de láimh nó trí uathoibriú. Tugann cás tástála uathoibrithe foláireamh do thástálaí faoi obair a rinneadh roimhe seo a d’fhéadfadh a bheith úsáideach. Ina theannta sin, is féidir leis an uathoibriú le haghaidh tástálacha éighníomhacha níos mó ama saor a ghiniúint do na tástálacha gníomhacha, má chuirtear i bhfeidhm go maith é, d’fhéadfadh torthaí diúltacha nó níos measa a bheith mar thoradh air.

Foinse: professionalqa


freagra 2:

Dia duit Dong,

Tá cineálacha éagsúla straitéisí tástála in úsáid ag cuideachtaí tástála bogearraí ceannródaíocha. Táimid ag plé tástálacha gníomhacha agus éighníomhacha a rinneadh le déanaí.

Tástáil ghníomhach: -

Is iad tástálacha gníomhacha na tástálacha iarbhír a dhéantar le linn na gcéimeanna forbartha agus roimh leagan áirithe. Le linn na tástála seo, úsáidtear gach próiseas speisialta agus teicníc tástála chun an táirge bogearraí a bhailíochtú. Baineann tástálaithe úsáid as an idirghníomhaíocht leis an táirge bogearraí, cruthaíonn siad na sonraí tástála agus déanann siad anailís ar na torthaí tar éis dóibh na sonraí tástála a sholáthar.

Is iad cásanna úsáide le haghaidh tástálacha gníomhacha bailíochtú riachtanais na gcustaiméirí. I dteanga shimplí, is é seo an cineál tástálacha a reáchtáilimid go laethúil le haghaidh sprint nó atriall áirithe.

Tástáil éighníomhach: Is éard is tástáil éighníomhach ann tástáil ina gcruthaíonn an tástálaí na cás-staidéir do gach modúl i dtéarmaí feidhmiúlachta chun an cinneadh a dhéanamh faoi na chéad fheabhsuithe agus cur chun feidhme eile don táirge bogearraí.

Déantar na tástálacha seo gan aon idirghníomhaíocht leis an táirge bogearraí, agus ní sholáthraíonn na tástálaithe sonraí tástála a dhéanann idirdhealú eatarthu ó na tástálacha gníomhacha. Le linn na dtástálacha seo, ní dhéanann an tástálaí anailís ach ar iar-thorthaí an táirge bogearraí chun cinntí de chineál éigin a dhéanamh.

Tá na modhanna trína ndéantar na tástálacha seo liostaithe thíos:

1. Torthaí roimhe seo ar script tástála uathoibrithe chun an táirge bogearraí a thástáil. Trí staidéar a dhéanamh ar an script tástála uathoibrithe, is féidir leis an tástálaí faisnéis a fháil faoin gcóras. Cabhraíonn sé fios a bheith agat conas a dhéantar na tástálacha, cad atá á thástáil, srl.

2. Cuidíonn torthaí tástála ó chásanna tástála i stair chórais bainistíochta cásanna tástála le cinntí a dhéanamh faoin gcaoi a n-oibríonn an táirge bogearraí.

Cás-staidéar ar fheidhmiúlacht an táirge is ea tástáil éighníomhach. Is féidir na torthaí tástála seo a bheith láimhe agus uathoibrithe.

Maidir, Anand


freagra 3:

Is teicníc tástála bogearraí é tástáil éighníomhach a bhreathnaíonn an córas gan idirghníomhú. Ar an láimh eile, bíonn idirghníomhaíocht leis an gcóras i gceist le tástáil ghníomhach. Is sampla é tástáil in-chiorcaid (TFC) de thástálacha bosca bán ina ndéanann probe leictreach tástáil ar chlár ciorcad priontáilte cóimeáilte (PCB) agus seiceálacha ar chiorcaid ghearra, cur isteach, friotaíocht, toilleas agus bunmhéideanna eile chun a fháil amach an bhfuil an tionól rinneadh i gceart é.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil anseo: Seirbhísí rialaithe cáilíochta