Cad é an difríocht idir thaitin agus meas a bheith agat ar dhuine?


freagra 1:

Ceist spéisiúil. Ní bheadh ​​aon fhreagra ceart ann, mar is dóigh liom go bhfuil an bealach a úsáidtear na téarmaí "conas" agus "meas" beagáinín nuálach.

Sa chomhthéacs ina ndéanaimid comparáid idir an dá théarma, glacaim leis go bhfuilimid ag caint faoin difríocht idir duine a mbímid ag idirghníomhú leis go pearsanta agus meas a bheith againn air, ós rud é go gciallaíonn na téarmaí rud difriúil nuair a dhírímid ar shiamsóirí nó Déan tagairt do pholaiteoirí. nó daoine eile nach mbímid ag idirghníomhú leo go pearsanta.

Leis na treoirlínte seo, feicim na téarmaí mar seo a leanas:

Is maith le duine taitneamh a bhaint as a gcuideachta nó a dtionchar ort féin agus / nó ar do thimpeallacht.

Chun meas a bheith agat ar dhuine is ea iad a mheas mar dhuine atá tuillte ag an réasúnaíocht agus an chúirtéis dhaonna chéanna leatsa.

Tabhair faoi deara nach bhfuil aithne agat ar dhuine nó go ndearna tú idirghníomhú leo roimhe seo chun meas a bheith agat ar dhuine. Ní féidir ach an dearcadh réamhshocraithe i leith daoine eile a bheith ann.

Tabhair faoi deara freisin go bhfuil difríocht idir meas agus léiriú. Mar shampla, d’fhéadfadh go mbeadh meas ag duine ar a bhfuil scileanna sóisialta tearcfhorbartha, cé nach bhfuil a fhios acu níos fearr i ndáiríre. Is minic a tharlaíonn sé seo le leanaí a mbíonn cuma “drochbhéasach” orthu uaireanta, ach i ndáiríre níl ann ach leanaí nach bhfaca gnéithe áirithe de bhéasaíocht shóisialta go fóill.

Ní miste a rá freisin go mbíonn baint ag an téarma “meas” go minic leis an téarma “admire”. Tarlaíonn sé seo go minic san ionad oibre. Pianbhreith mar "Tá meas mór agam ar an gcaoi ar dhéileáil tú leis an gcás seo." úsáidtear nuair a bhíonn an focal admiration níos oiriúnaí ná an focal meas. Ceist iontaofa do shochtheangeolaithe nó cineál eolaí sóisialta is ea freagra iontaofa ar an bhfáth go díreach go bhfuil sé seo ag tarlú, ach tuairimím gur comhartha laige é roinnt daoine meas a léiriú go díreach.


freagra 2:

Más maith leat duine, is dócha gur mhaith leat am a chaitheamh leo. Más maith leat é, uaireanta casann tú grá do dhuine.

Ar an láimh eile, má tá meas agat ar dhuine ciallaíonn sé onóir a thabhairt dóibh as a gcumas gan iad a thaitin. Baineann meas le feidhmíocht duine agus leis an gcaoi a bhfreagraíonn tú do na scileanna sin.


freagra 3:

Nuair a chuaigh mé isteach in Arm na SA, cuireadh in aithne dom fear a bhí i ndáiríre i gceist do mo chairde agus domsa. Chaith sé go garbh liom agus uaireanta ní raibh ann ach ciall. Níor thaitin an fear seo liom ar chor ar bith. Cé gur chaith mé leis le meas agus go raibh meas agam air toisc go raibh sé in ann a phost mar theagascóir druileála a bhaint amach leis an arm is fearr ar domhan.

Is cleamhnas mothúchánach é duine a thaitin le loighic.

Is measúnú oibiachtúil é meas ar sheasamh duine, a láimhseáiltear ansin ar bhealach forordaithe. Mar shampla, breitheamh a ghlaoch “d’onóir”.

Sainmhíniú foclóir Webster ar;

Sainmhíniú ar RESPECT

Sainmhíniú ar LIKE